Tour du lịch Thái Lan 2020

Ngày 1 Trân Bảo Phật Sơn Chợ nổi Pattaya 06h00 sáng  hướng dẫn viên sẽ đón...